4/D’li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?.

4/D’li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?.

4/D’li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar? KHK Kapsamında çalıştıkları kurumlarda kadroya alınan taşeron işçiler bu sayede pek çok mali ve sosyal hakka kavuşmuş oldu. Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bayram öncesinde taşeron işçilere asgari ücret maaş artışı yapılacak mı sorusuna cevap aranıyor.

4/D KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLER TEDİYE İKRAMİYESİ VE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

KHK kapsamı ile 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler hem tediye ikramiyesi hem de bayram ikramiyesi almaya hak kazandılar. 2019 ikramiye ödemeleri taşeron işçilere Mayıs ayı itibari ile yapılırken tediye ikramiyesi ve bayram ikramiyesi ile işçiler mali açıdan kendilerini çok rahatlatacak ek ödeme alma hakkı kazanmış olacak.

TAŞERON İŞÇİYE TEDİYE ÖDEMESİ

Kadroya geçen taşeron işçilere tediye ödemesi devlet tarafından yapılacak. Bir takvim dönemi için 52 gün olarak tediye ödemesi hesaplama işlemi yapılırken bu rakamlardan vergi ve primler kesilerek kalan tutar ödeniyor.
Taşeron işçilere ilave tediye ödemesi ne yazık ki toplu ödenmiyor. Yıl içerisinde toplam 4 taksit halinde işçilerin maaş hesaplarına tediye ödemesi yatırılıyor. 2019 tediye ödemeleri için ilk taksit Ocak ayında maaşlara yatırılmıştı. İkinci taksit ödemeleri ise bayramdan önce işçilerin maaşlarına yatırılacak.

Asgari ücretle çalışan kadrolu taşeron işçinin tediye ödemesi en az 825 lira olarak gerçekleşecek. İşçinin maaşı yükseldikçe bayram öncesi tediye ödemesi rakamı da kademeli olarak yükselecek.

TAŞERON İŞÇİ KAÇ LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Taşeron işçilere bayram ikramiyesi ödemesi olarak bilindiği üzere biri Ramazan Bayramı öncesi biri de Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda 2 kere para ödemesi yapılmaktadır.

Taşeron işçilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 75 lira ödeme yapılacak olan cep harçlığı olarak ta anılan bu rakam ile beraber işçilere yapılan ödeme en az 900 lirayı bulacak. Her iki rakam Mayıs ayı sonuna kadar hesaplara yatırılacak.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE ZAM YAPILACAK MI?

Belediye çalışanı 1311 işçi gerçekleştirilen yeni sözleşmeyle beraber yüzde 37 oranında zam aldı ve sosyal haklar ile yardımlardan faydalandı.

Diğer yandan Çorum Belediye Başkanı Gül kent içerisinde düzenlenen törende yaptığı açıklamada ise en düşük işçi yevmiyesinin 88 Türk Lirasından 99 Türk Lirasına çıkarıldığını ve zam görüşmelerinin hem belediye ve hem de işçilerin taleplerine göre hesaplanarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ALACAK MI?

Taşeron işçiler zam ve ikramiyeleri merak ediyor.

Türkiye’de pek çok belediye tarafından maaşlarda ve ikramiyelerde zam yapıldı ve iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Diğer yandan taşerondan kadroya geçenlerle alakalı olarak Çorum Belediyesinde işçilere yüzde 37 zam yapıldı ve ikramiyelerde ise yüzde 420 zam yapıldığı açıklandı.

ZAM HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’dan yeni bir açıklama geldi ve kadroya geçen kadrolu işçilere yönelik zam hakkında;

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kadroya geçen sürekli işçiler ile belediye şirketlerine geçen işçilerin aldıkları zam miktari ile ilgili olarak Yüksek Hakem Kurulu’na tepki göstererek yeni düzenleme istedi ve açıklamasında;

“Özellikle Yüksek Hakem Kurulu var taşeronlardaki arkadaşlarımıza ilk 6 ay 4, ikinci 6 ay 4, üçüncü 6 ay 4, dördüncü 6 ay 4. Enflasyonun 25’in olduğu bir yerde 4,4 uymuyor.

Yeni bir düzenlemeye yapması gerekiyor. Ülkeyi yönetenler diyor ki ‘İşçileri enflasyona ezdirmiyoruz’ ama bu Yüksek Hakem Kurulu ezmenin ötesinde işçi falan kalmıyor ortada” dedi.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE ENFLASYON FARKI VERİLECEK Mİ?

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi.

Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE BAYRAM ÖNCESİ YAPILACAK

İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Böylece çalışanlar çifte ikramiye almış olacak. 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERE 75 LİRA HARÇLIK

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ARTIŞI GELDİ

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

KIDEM DÜZENLEMESİ SEVİNDİRDİ

Taşeronlara ilişkin kıdem tazminatlarının muhatapları konusu da çözüldü. Meclis’te kabul edilen yasa teklifine göre, taşeron işçilerin emeklilik süreçlerinde veya kıdem tazminatları esas alınan hesaplamalar kapsamında, kıdem tazminatlarını alt işveren ödeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014’ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.

Taşeron ve Kıdem Tazminatı Cumhurbaşkanlığı’nda Görüşülecek

İşçi ve işveren temsilcileri ile bürokratlar taşeron ve kıdem tazminatı meselesini Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek. Görüşülecek konular arasında; taşeron işçilere kadro, taşeron işçilerin maaş problemi ve kıdem tazminatı mağduriyetlerinin giderilmesi de yer alıyor.

Hukuk Politikaları Kurulu’nun daveti üzerine Türkiye Odalara ve Borsalar Birliği, TİSK ve HAK-İŞ temsilcileri Bakanlık yetkilileri ve bürokratların Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geleceği öğrenildi. Toplantının gündem maddelerinin; çalışma hayatı, kıdem tazminatı ve taşeron işçi olacağı belirtiliyor. Uzman akademisyenlerin de katıldığı toplantıda, kıdem tazminatı ve taşeron işçilerin problemlerinin görüşüldüğü öğrenildi. Kıdem Tazminatı Adaletli Olmalı İşçilerin kıdem tazminatı meselesinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması, geriye gidişin olmadığı bir formül üzerinde mutabakata varılması hedefleniyor.

Taşeron İşçilerin Maaş Problemi Giderilmeli

İşçi ve işveren temsilcilerinin ve üst düzey bürokratların yaptığı görüşmede taşeron işçiler de gündemde yer alacak. Taşeron işçilerin maaş problemlerinin ve enflasyon farkının maaşa yansıtılması konusunda mutabakata varılması bekleniyor. Kadrosuz İşçilere Kadro Talebi Son düzenleme ile kadroya alınmayan taşeron işçilerle ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu, taşeron işçi probleminde sorunların en asgari seviyeye indirileceği bir formülün getirilmesi gerektiği konuşuluyor.

-TAKVİM

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?