Polislere Temmuz ayında kaç para zam yapılacak? Emniyet Personeli (Polis, Amir, Müdür) maaşı ne kadar?.

Polislere Temmuz ayında kaç para zam yapılacak? Emniyet Personeli (Polis, Amir, Müdür) maaşı ne kadar?.

2019 yılı Ocak ayı memur maaş zammı oranının toplu sözleşme ile daha önce belirlenmesinin ardından 2019 yılı ilk 6 aylık dilimi enflasyon rakamlarının da belli olmasıyla memur gruplarının maaşları da netleşmişti. Emniyet personeli şimdi 2019 Temmuz ayında alacağı zammı beklemeye başladı. Memur maaş katsayılarının Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmasıyla polis, komiser, baş polis, emniyet müdürü maaşları; Memur ve memur emeklileri 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.69 da enflasyon farkı almışlardı. Böylece maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanmıştı. Şimdi de gözler 3 Temmuz’da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi.

POLİSLER TEMMUZ AYINDA NE KADAR MAAŞ ZAMMI ALACAK?

Bilindiği üzere memurlar , toplu sözleşme hükümlerine göre, yüzde 3.5+4 zam alacaktı. Buna 6,80 ‘lik enflasyon farkı da eklendi ve kamu personelleri, Ocak 2019 döneminde yüzde 10,80 ‘lik bir zam aldı. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE’de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE’de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018’in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. Ocak ayında alacakları yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

İşte en düşük ve en yüksek Polis maaşları (2019 Ocak)

POLİSİN GÖREVİ NEDİR?

Polis vazife ve salahiyet kanununda polisin görevlerine de detaylı şekilde değinilmiştir. Polis ve vazife salahiyet kanununun 2. maddesinde polisin görevlerinin neler olduğuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

Aşağıda yazılı hallerde:

1 – Can, ırz veya mal emniyetini korumak için,

2 – Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek için,

3 – Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için,

4 – Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için,

5 -Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskün veya gayrımeskün yerlere vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için,

6 – Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için,

7 – İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için,

8 – Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tesbiti veya suç faillerinin yakalanması maksadiyle yapılacak aramalar için,

9 – Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için,

10 – Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için,

11 – Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için,

12 – Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için,

13 – Yukardaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için, Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.

-TAKVİM

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?