2019 KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? KOBİ değer kredisi başvurusu, hangi destek ne kadar?.

2019 KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? KOBİ değer kredisi başvurusu, hangi destek ne kadar?.

Avrupa Birliği tarafından KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Türkiye’de KOBİ’lere 3 milyar lira kredi kullandırılacak. KOBİ’lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor. Ayrıca girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı. Peki KOSGEB 2019 hibe destek başvuru şartları nedir? KOBİ destek kredisi nasıl alınır, ne kadar? İşte detaylar.

KOSGEB KOORDİNATÖR

Programın ulusal koordinatörlüğünü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yürütüyor. KOSGEB İcra Komitesi, 4 Haziran 2013 tarihli toplantısında; KOSGEB’i COSME Programı’na ilişkin olarak ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildi. COSME Programı Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında 16 Ekim 2014’te Brüksel’de imzalandı. COSME Programı, 2014-2020 yılları için yaklaşık 2.3 milyar euro bütçe ile uygulamaya konuldu.

FİNANSMANA ERİŞİM

Program, KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla ‘Finansmana Erişim’, ‘Pazarlara Erişim’, ‘İşletmeler İçin Çerçeve Koşullar’ ile ‘Girişimcilik ve Girişimci Kültürü’ bileşenlerinden oluşuyor. ‘Finansmana Erişim’ bileşeni kapsamında, KOBİ’lerin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına erişimini sağlayan kredi garantilerine ve risk sermayesine ulaşmaları amaçlanıyor.

KGF DESTEĞİ

COSME Programı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Avrupa Yatırım Fonu arasında kontrgaranti anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Avrupa Yatırım Fonu tarafından KGF’ye kontrgaranti anlaşması ile hibe fon sağlanacak olup, KGF’nin kefalet işlemleri Kredi Garanti Fonu’nun özkaynaklarından yapılacak. KGF bu kredilerin yüzde 80’ine kefalet verecek.

16 BANKA DEVREDE

KGF’den yapılan açıklamaya göre; sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. KOBİ’ler COSME Programı için Akbank, Alternatif Bank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere projeye dahil olan toplam 16 bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu proje kapsamında KOBİ’lere yaklaşık 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

KEFALETLERİN YÜZDE 72’Sİ KOBİ’LERE

KGF’nin 2018 Faaliyet Raporu’na göre; kurum tarafından, 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde 440 bin 762 firmaya toplam 286 milyar 676 milyon lira tutarında kefalet verildi. Bu dönemde KGF özkaynakları ve Hazine’nin desteğiyle oluşturulan kefalet hacminden en yüksek payı yüzde 41 ile ticaret ve hizmet sektörü aldı. Söz konusu dönemde sektörden 220 bin 545 firmaya 117 milyar 510 milyon lira tutarında kefalet sağlandı. Ticaret ve hizmet sektörünü, 98 milyar 489 milyon lirayla yüzde 34 paya sahip imalat sanayii ve 33 milyar 618 milyon lirayla yüzde 12 paya sahip inşaat sektörü takip etti. Geçen yıl toplam 119 bin 294 firmaya 75 milyar 357 milyon lira kefalete karşılık 85 milyar 942 milyon lira kredi kullandırıldı. 1994-2018’i kapsayan dönemde verilen kefaletlerin yüzde 92’si 2017 ve 2018’de gerçekleşti. Verilen kefaletlerin yüzde 72’si KOBİ’lere, yüzde 28’i ise KOBİ dışı işletmelere sağlandı.

BAŞLANGIC DESTEĞİ 20 BİN LİRA

KOBİ’lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor.

Ar-Ge ve İnovasyona 750 Bin Liralık Destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, “Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri” başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası “Ar-Ge ve İnovasyon”, 818 bin lirası “Endüstriyel Uygulama” alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.

Hangi Fikirler Destek Kapsamında?

Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’lerle girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen, ihracat odaklılar başta olmak üzere yeni bir vizyonla bütün KOBİ’lere destek sağlanıyor.

KOBİ Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Desteklerden yararlanmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinden de indirilebilen formları doldurarak KOSGEB’e başvurmak gerekiyor. Başvuru Formları ile ödeme talep formları KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlanarak onaylanıyor.

Geri Ödemeli 500 bin, Geri Ödemesiz 150 Bin Lira

KOSGEB, “Endüstriyel Uygulama Programı” kapsamında da yeni bir ürünün üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri destekliyor.

Söz konusu programla 818 bin liraya kadar projelere destek veriliyor. Bu alanda kira desteği başlığı altında 18 bin lira, makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği adı altında geri ödemesiz 150 bin lira, geri ödemeli 500 bin lira, personel gideri desteği altında da 150 bin lira projelere destek sağlanıyor.

Hangi Destek Kaç TL?

KOBİ’lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor.

Ayrıca, proje geliştirme desteği kapsamında, proje tanıtımına 5 bin liraya, yurt içi-dışı kongre, konferans, fuar-teknolojik iş birliği ziyaretlerine 15 bin liraya, test, analiz, belgelendirmeye 25 bin liraya kadar destek veriliyor.

GENÇLERE TEŞVİK

Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Genç girişimcilere, sigorta prim teşviği de veriliyor. Bu kapsamda, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yıl sağlanan destek ayda 882,65 lirayı ve toplamda yıllık olarak 10 bin 591 lira 80 kuruşu buluyor. Bu teşvikten yararlanılması için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olunması, kendi işinde bilfiil çalışılması gerekiyor. Vergi dairesinden ‘Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi’ almak gerekiyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Hibe ve kredi desteği almak için KOSGEB’e kaydolan, kursa giden ve daha sonra girişimcilik sertifikası alan gençler, iş fikirlerini hayata geçirmek için proje ve iş planı hazırlıyor. İş fikri kabul edilene hibe ve kredi olmak üzere, toplamda 150 bin TL’lik destek sağlanıyor. Devlet desteğiyle de olsa iş kurmak ve devam ettirmek ciddi ve maliyetli bir iştir. Bu nedenle devlet, özellikle iş hayatına yeni atılan 18-30 yaş grubundaki gençlere daha fazla destek sağlıyor.

PÜF NOKTASI NEDİR?

Hibeden yararlanmak için kurs veya sertifika sahibi olmak yetmiyor. İşin zor ve kabul gören aşaması, sektör ve proje seçimi aşamaları oluşturuyor. Proje hazırlarken ilk etapta, ‘Ne üreteceğim’ sorusuna cevap verebiliyorsanız, hibe alabilme olasılığınız o kadar yükseliyor. Çünkü, üretim projelerine daha sıklıkla hibe ve destek veriliyor. Ayrıca uzmanlar, sektörel araştırmanın detaylı yapılması gerektiğini ve sektör uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtiyor. Bu sebeple üretimcisi azalan alanlara yönelmekte yarar görülüyor

EN ÇOK BAŞVURU BU ALANLARDA

Ülke genelinde hemen hemen her sektörden başvuru yapılıyor. Son zamanlarda kasap, terzi, reklamcılık, mobilya imalatı, pastacılık, börekçi, tuhafiye ve kuaförlük gibi alanlarda faaliyet gösterenler başvuru yapıyor. Bu sektörlerin yanı sıra, yüksek teknolojik ürünlerin imalatı konusunda da destekler veriliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Her ikisi de 2019 yılında 100 bin TL kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Teşvikten yararlanamayan (genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 TL Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten ve destekten faydalanan genç girişimci, 4 bin 350 TL vergi ödeyecek. Dolayısıyla teşvikin ve desteğin sağlayacağı vergi avantajı da en az hibe ve kredi kadar önem arz ediyor. Hal böyle olunca genç girişimci 22 bin 300 TL vergi avantajından yararlanıyor.

6 AY PRİM DESTEĞİ DE VAR!

Projesi kabul edilip, hibe ve kredi desteğiyle işyerini açan gençlere yeni desteklerin kapısını da aralıyor. Bunlardan biri de istihdam teşviki. Bir ila 3 çalışanı olan imalat işyerlerinin mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin ücret ve sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeniyor. Böylece küçük işyerleri yeni aldıkları elemana yıl boyunca sadece 6 ay maaş ödemiş olacak. Diğer taraftan 18-25 yaş arası genç, kadın ve engelliye teşvikten 18 ay yararlanabilme olanağı da sağlandı. Bu teşvikler ve destekler 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek. Ayrıca, asgari ücrete verilen 100 TL’lik Hazine yardımı 2019 yılında da sürüyor.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı
İçeceklerin imalatı
Giyim eşyalarının imalatı
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Ana metal sanayii
Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Bina inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Toptan ve perakende ticaret
Konaklama
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler
Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

– İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması
– Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi
– Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması
– İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması
– Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

KOBİ NEDİR?

Yeni yönetmelikle KOBİ, “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler.” olarak tanımlandı.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ’ler şu şekilde sınıflandırıldı:

“- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
– Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
– Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.”

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır.

Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB ayrıca bu işletmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini artırma amacına da hizmet etmektedir. Bir diğer hizmeti ise; KOBİ’lerin rekabet düzeyini artırmak ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

-TAKVİM

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

TRCep Urfa Haberleri