TUS sınavı taban tavan puanları sorgulama – ÖSYM son dakika 2019 TUS sınav sonuçları açıklaması yapıldı.

TUS sınavı taban tavan puanları sorgulama – ÖSYM son dakika 2019 TUS sınav sonuçları açıklaması yapıldı.

2019 TUS sınavı 24 Şubat tarihinde yapılmıştı. TUS sınavında ter döken adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. TUS sınav sonuçları ÖSYM’nin açıklamasına göre 21 Mart tarihinde açıklanacak. TUS hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, TUS’a giren adaylar tüm tıp dallarından toplam 11 dersten sorumludur. Soru sayısı ise 200 olarak belirlenmiştir. Sınav süresi 210 dakikadır. Soruların derslere dağılımı eşit değildir.

2019 TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınav sonuçları 21 Mart tarihinde açıklanacak.

TUS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİH ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

5.2. Adaylar; 2018-TUS 1. Dönem ve 2018-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

5.3. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

5.4. Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

5.5. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

5.6. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45’ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

5.7. Yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için şart olarak aranan yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan, YDS’den en az 50.000 puan alan adaylar dışında ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge/sonuç belgesi bulunan adaylar (Bu belgenin noter onaylı suretini de bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) Merkezimize ulaştıran adaylar Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. Tercih yapacak adaylardan YDS’den süresi geçerli ve en az 50.000 puanı olan adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacak, sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar ise ilgili dönemin tercih son tarihine kadar geçerli belgelerini ve noter onaylı suretlerini dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.” Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince; Bakanlık tarafından yaptırılan sınavda tercih yapabilmek için yabancı dil yeterliliğini sağlayan adaylar, bu sınava başvuru yaparken ÖSYM’ye bildirmiş oldukları TC Kimlik Numaraları veya Yabancı Uyruklu (YU) numaralarının yabancı dil sınavını yapan kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamalıdır. Bakanlıkça yaptırılan sınavda yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların, ilgili kurum tarafından Merkezimize bildirilen TC kimlik numaralarının Merkezimiz kayıtlarındaki adaylara ait TC Kimlik Numaraları veya Yabancı Uyruklu (YU) numaralarından farklı olmaları durumunda (adayın TUS’a başvururken bildirdiği numaradan farklı olması durumunda) bu adayların tercih işlemi yapmaları mümkün değildir (Adayın TUS başvurusunda kullandığı T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ile TÖMER’e başvurduğu numara aynı olmalıdır. Farklı başvuru numarası ile başvuru yapanların dil muafiyeti işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve buna bağlı olarak tercih işleminin yapılabilmesi için TÖMER’den bu değişikliği adayın bizzat yaptırıp TÖMER’in elektronik ortamda kurumumuza tercih işlemleri bitmeden göndermesi gerekmektedir.). Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınav sonucunu kullanmak isteyen adayların, bu bilgilerinin ilgili kurumlardan (TUS’a başvurduğu TC Kimlik Numarası ile) ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

5.8. Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Tablo 2 ve Tablo 3’teki programları tıp doktorları ile Tablo 1A’nın Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olan adaylar tercih edebileceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır. Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

TC uyruklu adaylar ve KKTC uyruklu adaylar genel kontenjanları; Mavi Kartlı adaylar ile 2527 uyruklu adaylar genel kontenjanlar ile yabancı uyruklu kontenjanlarını (tercih aşamasında hangi kontenjanlardan yararlanacaklarını sistemde seçerek); Yabancı uyruklu adaylar yabancı uyruklu kontenjanlarını tercih edebileceklerdir. Yerleştirme işlemleri de yukarıda belirtilen uyruk bilgilerine göre yapılacaktır. Birden fazla uyruk bilgisi olması nedeniyle hem genel kontenjandan hem de yabancı uyruklu kontenjanından tercih hakkı bulunan adaylar, tercih aşamasında hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirterek tercih yapacaklardır. Kılavuzdaki KKTC Kontenjanlarını sadece KKTC uyruklu veya uyruğundan biri KKTC olan adaylar tercih edebileceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklu adayların, kılavuzda yer alan KKTC uyruklular için verilen kontenjanlardan yararlanabilmesi için KKTC uyruk bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UYARI!

Uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adaylar ileride hukuki sorun yaşamamak için Diplomaları tescil edilirken esas alınan uyruklarına göre başvuruda bulunmak zorundadırlar.

5.9. Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması hâlinde seçimi yapılan programı, daha üst sırada tercih edenlere öncelik verilir.

5.10. Sınava başvuru aşamasında henüz mezuniyet tarihi olmayan adayların; tercih yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.

5.11. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kimlik bilgileri ÖSYM’ye iletilen askeri personel, sadece Tablo 4’te yer alan kontenjanları tercih edebilecektir. Bunun dışındaki adaylar bu kontenjanları tercih ederek yerleştirilseler bile atamaları yapılmaz.

5.12. Birden fazla lisans alanında mezuniyeti olan adaylar, sistemde kayıtlı mezuniyet bilgileri doğrultusunda tercih yapabileceklerdir.

5.13. Adaylar, tablolarda yer alan programların TUS yerleştirme sonuçlarında (ilgili yılın ilgili döneminde) varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

TUS Ne Zaman Yapılır? Nerede Yapılır?

TUS sınavı senede iki kere ilkbahar ve sonbaharda yapılır. Genellikle Nisan ve Eylül aylarında yapılmaktadır. Sınav ülke genelinde sadece Ankara’da yapılır. Her sene yaklaşık 10-13 bin kişi sınava girmektedir. Bunların yaklaşık yarısı tercih yapmaktadır ve tercih yapanların ise yarısı yerleşmektedir. Böylece sınava girenlerin dörtte biri bir uzmanlık alanında asistan olacaktır.

TUS’a giren adaylar tüm tıp dallarından toplam 11 dersten sorumludur. Soru sayısı ise 200 olarak belirlenmiştir. Sınav süresi 210 dakikadır. Soruların derslere dağılımı eşit değildir.

TUS sınavı 1987’den beri yapılmaktadır. O zamandan beri sınav 2 yılda bir yapılmaktadır. Daha öncesinde ise asistanlık sınavla değil, tavsiye mektubu ile yapılmaktadır.

-TAKVİM

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?