SULTAN ABDÜLAZİZ HAN ISLAHATLARI (1861-1876)

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN ISLAHATLARI (1861-1876)

Sultan II. Mahmud Han ile Pertevniyal Sultan’ın oğlu olan Sultan Abdülaziz Han 7 Şubat 1830’da dünyaya geldi. İyi bir eğitim görmüş olan Abdülaziz, Fransızca’yı ana dili gibi konuşurdu. Haziran 1861’de ağabeyi I. Abdülmecid’in vefatı üzerine Osmanlı tahtına çıkan Abdülaziz’e halk, ‘Sultan Aziz’ derdi… Pehlivandı, Hattatı, Bestekârdı, Arapça ve Farsça’ya vâkıftı

 

ISLAHATLARI, İCRAATLARI, YENİLİKLERİ VE ESERLERİ

KRONOLOJİK SIRA İLE TEK TEK GÖZ ATALIM ;

1863’te Galatasaray Sultanisi ( günümüzdeki Galatasaray Lisesi) açıldı.

1863’te Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası) kuruldu.

1864’te kimsesiz çocuklara sanayi alanında eğitim vermek üzere “Islahhane Mektebi” açıldı.

Dışarıdan borç para alınarak dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edildi.

1868’de Meclis-i Ahkam-ı Adliye ikiye bölündü. “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” (Yargıtay) ve “Şuray-ı Devlet” (Danıştay) isimli iki yüksek mahkeme oluşturuldu.

1864’de, çıkarılan “Vilayet Nizamnamesi” ile ülke; vilayet, liva (sancak), kaza ve köy şeklinde teşkilatlandırıldı. 1871’de kaza ile köy arasında “Nahiye” denilen başka bir idari birim oluşturuldu.

1869’da Süveyş Kanalı açıldı.

1870’de Darülfünun (üniversite) açıldı.

Dolmabahçe Sarayı tamamlandı.

 

 

1872’de ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından açılmıştır.

1873’te kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim vermek üzere Darüşşafaka Lisesi açıldı.

1869’da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ilk kez yabancıların okul açmasına izin verildi.

1870’te “Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu açılmıştır.

1867’de tarımsal alanda destek sağlamak için Ziraat Bankası’nın temeli sayılan Memleket Sandıkları (Emniyet Sandığı) kurulmuştur.

1862’de ilk posta pulu basılmıştır.

Avrupa’ya seyahate çıkan ilk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz Han’dır.

Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları bu dönemde inşaa edilmiştir.

İlk demiryolu Açıldı.

İlk Askeri rüştiyeler ve Sanat okulları açıldı.

05

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

TRCep Urfa Haberleri