Ataşehir Belediyesi’ndeki vurgun, Sayıştay raporunda! Dosya kabarık

Ataşehir Belediyesi’ndeki vurgun, Sayıştay raporunda! Dosya kabarık

Sayıştay, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin birçok usulsüzlük, yolsuzluk ve mevzuata aykırı işlem yaptığını tespit etti. Sayısız skandalla gündeme gelen “İlgezdi ” ailesine CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahip çıkması dikkat çekiyor.

İstanbul Ataşehir ilçesinin CHP’li Belediye Başkan Battal İlgezdi’nin belediye kaynakları ile yaptığı usulsüzlükler, Sayıştay Raporu ile ortaya çıtı.

 

Battal İlgez’di, İmar Kanunu’na, Rüşvet ve Yolsuzluk Kanunu’na, Devlet İhale Kanunu’na aykırı hareket etme, görevi kötüye kullanma, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma fiillerinden dolayı 2017 yılında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış, CHP tarafından 31 Mart seçimlerinde  yeniden aday gösterilerek Ataşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

CHP’nin yeniden seçilen şaibeli belediye başkanının belediye kaynakları ile nasıl usulsüz harcamalar yaptırdığı, belediye kaynaklarını eşe dosta nasıl peşkeş çektiğini ise Sayıştay ortaya koydu. Sayıştay Başkanlığı’nın CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne ilişkin 161 sayfalık Denetim Raporu’nda CHP’li Battal İlgez’di döneminde gerçekleşen  usulsüzlükler tek tek sıralandı. İşte o usulsüzlükler:

 

 MEVZUATA AYKIRI ERGUVAN BARIŞ PARKI İHALESİ AÇIKLANAMADI

Sayıştay Raporu’nda Erguvan Barış Parkının yapılması ve 30 yıl süre ile işletilmesi işinde mevzuata aykırı uygulamaları tespit etti. Sayıştay tarafından,  Erguvan Parkı için gerçekleştirilen  ihalenin mevzuata uygun yapılmadığını, ihale usulünün hatalı yapılması ile uygun bedel tespitinin iki bilinmeyenli bir durum oluşturduğunu  belirtti. Raporda, belediye tarafından yapılan bu usulsüz ihale ilişkinde herhangi bir açıklama yapılamadığı kaydedildi.

Ayrıca Sayıştay,  park alanındaki tesis alanın , restaurant, kafeterya ve büfe faaliyetleri için 690 m2 olarak belirlendiğini  daha sonra bu alanda 3,82 katlık büyüme meydana geldiği tespitinde bulundu. Büyümelerin tamamı yüklenicinin gelir getirici alanlarında meydana geldiği, yüklenicinin tesis alanı dışında yapması gereken park alanında ise azalmalar olduğu kaydedildi. Sayıştay  söz konusu bu değişiklikler gerek yüklenicinin gerekse de istekli olabileceklerin  bedel tekliflerini etkileyecek önemli değişiklikler olduğu,  bu yüzden sadece teklif edilen bedel üzerinden hesaplanarak m2 artışları için kira bedellerinin güncellenmesi doğru bir yaklaşım olmaktan uzak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

GECEKONDU FONU’NDAN MİLYONLARI HESABA AKTARMIŞLAR

Sayıştay, Ataşehir Belediyesi’nin, Gecekondu Fonu’ndan toplanan paraları amacı dışında kullandığı tespit etti. Raporda, 2018 yılı içerisinde Gecekondu Fonu hesabından 9 milyon 399 bin TL’nin belediyenin cari banka hesaplarına aktarıldığı, 1 milyon 516 bin 207,47 TL’nin ise Atapark Konutları aidat ödemeleri için kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, böylece Gecekondu Fonu’ndan toplam 10 milyon 915 bin 207,47 TL’nin amaç dışı kullanıldığı aktarıldı.

DERNEKLERE “PARKLARI İŞGAL” İZNİ

Sayıştay raporunda, idare tasarrufunda bulunan bazı parklarda herhangi bir ihale olmaksızın bazı dernekler tarafından çeşitli tesisler kurulduğu, tüm halkın kullanımına açık olması gereken park alanlarının bu dernekler tarafından işgal edildiği kaydedildi. Raporda, farklı mahallelerde park alanı içerisinde, bir meslek derneği tarafından 297 metrekarenin lokal ve lokanta olarak, bir hemşehri derneği tarafından 157 metrekarenin lokal olarak, yine bir hemşehri derneği tarafından 600 metrekanin lokal olarak işgal edildiği belirtildi.

BELEDİYEDEN  İLGİNÇ “DEĞNEKÇİ” SAVUNMASI

Belediyenin cevabı yazısında, derneğin yaptığı sokak arası otopark işletmeciliğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almazken, belediye şirketince yapılan otopark işletmeciliğinin “değnekçi” veya “kanunsuz vale” uygulamalarının önüne geçtiğinin iddia edilmesi dikkat çekti. Sayıştay raporunda, söz konusu değerlendirmeye ilişkin, “Böyle bir kamu idaresi cevabına katılmak mümkün değildi. Zira belediye kanunsuz bir uygulamayı ortadan kaldırmak adına kendisi kanunsuz bir uygulamaya yol açarak mevzuat hükümleri dışına çıkmaktadır. Bu hususun hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı da çok açıktır” denildi.

KAMUYA TERK EDİLEN YERLERİ İHALESİZ VERMİŞLER

Raporda, belediyeye ait park, yol, yeşil alan, otopark ve oyun alanı gibi tapuda kamuya terk edilen bazı yerlerin herhangi bir ihale yapılmadan spor tesisi işletmecileri ile özel eğitim kurumları tarafından işgal edildiği, bu işgalcilerin söz konusu yerlerden çıkarılmadığı, bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilen ecrimisillerin kira gibi ileriye dönük de uygulanarak işgallerin devam ettirildiği belirtildi. Raporda, söz konusu yerlerin Atatürk ve Küçükbakkalköy gibi önemli mahallerde, alan olarak ise önemli büyüklükte olmasına rağmen ticari faaliyette bulunan kurumlar tarafından uzun süredir işgalli olarak kullanıldığına dikkat çekti.

SAYIŞTAY’DAN; ‘KENDİ MALI OLMA’ ŞARTI KEYFİ UYGULANAMAZ

Raporda, yol düzenlemesi, bakım ve onarım ihalesinde 12 firmadan sadece 1 tanesinin ihaleye teklif verdiği, bu nedenle tek firmanın katılımıyla ihalenin gerçekleştirildiği anlatıldı. Asfalt ve kış çalışmaları için gerekli olan araçların kendi malı olmasının istenmesinin ihaleye katılımını azalttığına dikkat çekilen raporda, bu konuda istekli 3 firma rekabetin engellendiği gerekçesiyle idareye itiraz dilekçesi verdiği ifade edildi. Raporda şöyle denildi:

“İdare tarafından aralarında doğal bağlantı olmayan, ayrı ayrı da yapılabilecek işler bir arada ihale edilmemelidir. Bu konuda idareye verilen takdir yetkisi, kamu menfaati düşünülerek kullanılmalıdır. İşin niteliği gereği zorunlu olan ya da isteklinin kendi malı olmazsa işin aksamasına neden olacak araçların dışında ‘kendi malı olma’ şartı getirilmemeli, ihalelerde rekabetin engellenmesine sebebiyet verilememelidir. Kendi malı olma şartı keyfi değil, ancak teknik zorunluluk durumlarında idarelerce kullanılmalı, aksi bir uygulama ile ihalede rekabetin engellenerek kaynakların verimli kullanılmasının önüne geçileceği, eşit muamele ve fırsat eşitliği ilkelerinin bozulacağı unutulmamalıdır.”

MADDE MADDE YAPILAN DİĞER YOLSUZLUKLAR

Sayıştay 2018 yılı Ataşehir Belediyesi Denetim Raporu’nda CHP’li Battal İlgez’di dönemi ortaya konulan usulsüzlükler ve yolsuzluklar bunlarla sınırlı kalmadı. Sayıştay Raporu’nda  yer alan Ataşehir Belediyesi ile ilgili  madde madde diğer yolsuzluklar;

Taşınmaz Kiralamalarında Eksik veya Mevzuata Aykırı İşlem Yapılması

Akaryakıt Alım İhalesinde Otomasyon Sisteminin Kurulmaması ve Taşıt Tanıma
Sisteminin Hatalı Uygulamaları Önleyecek Nitelikte Bulunmaması

Yol, Kaldırım Gibi Yerlerdeki LED Ekranların Sermayesinin Çoğunluğu Belediyeye Ait
Olan Şirkete Ayni Sermaye Olarak Devredilmesi

Taşıt Kiralamalarında Mevzuata ve Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması

Hizmet Araçlarının Görevlendirme Yazısı Olmadan Şehir Dışına Çıkması

Mevzuata Aykırı Olarak Muhtarlıklarda İdare Personelinin Görevlendirilmesi

Elektrik Enerjisi Tedarik Eden Şirketlerden Bir Kısmının İdareye Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi Aktarımının Olmaması

Emeklilik Nedeni ile Sözleşmesi Feshedilen İşçilere İhbar Tazminatı Ödenmesi 23. Gecekondu Fonunda Toplanan Paraların Amacı Dışında Kullanılması

İdareye Ait Olan Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi
İmtiyazının/Hakkının Bedelsiz ve İhalesiz Olarak Devredilmesi

İndirimli Emlak Vergisi Oranından Yararlanan Kişiler Hakkında Etkin Bir Tespit ve İnceleme Mekanizmasının Bulunmaması

Kamulaştırma İşlemlerinin Tapu Müdürlüğü Nezdinde Takibinin Yapılmaması

Kanun’da Harç Konusu Yapılan Hizmetler İçin Mevzuata Aykırı Olarak Ayrıca Ücret Talep Edilmesi

Kuruma Ait Kültür Merkezinde Yer Alan Nikâh Salonunun Ücretsiz Kullandırılması

Kurumun Görev ve Sorumluluk Alanı Dışında Harcamada Bulunması

Mevzuata Aykırı Olarak Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü ile Araç Temin Edilmesi
Yapım İşi İhalelerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Görevlendirmelerin Geç Yapılması veya Hiç Yapılmaması

Konaklama, Seyahat ve İaşe Kapsamında Olmayan Harcamaların Doğrudan Temin Usulü ile Yapılması .

Sayıştaş raporu için aşağıdaki linki tıklayın

https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2018/Belediyeler/İSTANBUL%20ATAŞEHİR%20BELEDİYESİ.pdf

 

Kaynak :haber7

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?