Emeklilik, kıdem tazminatı son dakika açıklaması! 2019 emeklilik ve kıdem tazminatı nasıl olacak (reform ekonomi paketi).

Emeklilik, kıdem tazminatı son dakika açıklaması! 2019 emeklilik ve kıdem tazminatı nasıl olacak (reform ekonomi paketi).

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019″u açıklıyor.

Peki emeklilik, kıdem tazminatı son dakika açıklamaları nedir? Emeklilik ve kıdem tazminatı nasıl olacak? İşte reform ekonomi paketi ve tüm detaylar. Bakan Albayrak, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenlemeyle hayata geçirileceğini kaydetmişti. Albayrak, “Ne gerekiyorsa bu adımları atacağız” demişti.

EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak.

Tüm paydaşların katılımı ile kıden tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi fayda sağlayacak. Vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacak.

Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız.

Şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Önümüzdeki süreçte ekonomimize fayda sağlayacak güçlü bir emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz.

VERGİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor. Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız. Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz. Yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak. Kayıtdışılıkla mücade edeceğiz.

mükellef beyanının esas olduğu, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapıyı devreye almış olacağız. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anında tespit edeceğiz.

Ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak. İhracata dayalı bir ekonomiyi tesis edeceğiz.

İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza’nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.

Kayıtlı istihdamı teşvik, kayıtdışılılıkla mücadele reform sürecine katkı sağlayacak.

YARGIDA REFORM

Bir diğer reform alanımız yargı alanı.

Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır.

Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak.

70 MİLYON GELİR

Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek.

Bakan Albayrak’ın açıklamarından satır başları şöyle;

– Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

– Ağustos ayından bugüne kadar STK’ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık.

– İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.

– Ağustos ayında Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı paylaştık.

– İhracat ve istihdamın odaklı olduğu, sürdürülebilir büyümeyi ve sıkı politikasıyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaştık.

– Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık.

– Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik.

– İşte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için reformların ilanı için bir aradayız.

– Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız.

– Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.

– YEP’te koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019’da hayata geçireceğimiz düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız.

– Bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradaye ve uzun bir zamana sahibiz. Türbülans döneminde sağladığımız başarılı dengelenme süreci, AK Parti’nin 17 yıllık iktidarı bu adımları hayata geçireceğimizin teminatıdır.

– Türkiye’nin gündemi ekonomide reformdur.

– Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi.

– Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.

– Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak.

– Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.

– Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.

– Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

– Ulusal veri merkezi kurulacak.

– Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.

– Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar.

– Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

– Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek.

– Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

– Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak.

– Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

– Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

-Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli konulardan birini oluşturacak.

– Vatandaşlar emekli olunca “Nasıl geçinirim” diye düşünmeyecekler.

– Sistemde biriken fonlar reel sektöre ve ülkemizin büyümesi üzerinde kanalize edilmesini sağlayacağız. Şirketerimiz böylece daha ucuz finansmanla yatırımlarını yapabilecekler. Ek kaynak da oluşturacağız.

-Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız reel sektörde riski 100 milyon lira ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek.

– Mali şeffaflık artırılacak.

– Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birlikte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.

– Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artırılacak hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu reformları gerçekleştirmek.

– Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

– Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, çalışanlara, işverenlere, devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak.

– Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10’unu bulacaktır.

– Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı fikko bünyesinde kurulacak.

– Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz.

– FİKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.

– Yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretime yönelik alanlara daha fazla teşvik sağlanacak.

– Bölge ve ürün bazında arz/talep planlaması yapılacak.

– Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağını gıda konusunda hazırladık.

– Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.

– Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.

– Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.

– Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak

– Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek

– Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak

– Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak

– Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız

– Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile sera a.ş. kurulacak

– Sera a.ş. ile 2019’da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak

– Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paylarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız

– Üretimde rekabeti toptan, perakende ve lojistik denetimi sağlayacak regülasyon çerçevesinde devreye alacağız

– Sıkı maliye politikası, en temel politikalarımızın başında geliyor

– YEP’de 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar tl’si devreye alındı

– Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek

– Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz

– Küçük baş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracağız

– Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek

– Bütçede 76 milyar tl tasarruf hedefliyoruz

– Gelirlerimizi daha da artırmak için toplumun genelini etkilemeyen, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak ve enflasyona etkisi minumum olacak bazı adımlar hayata geçecek

– Mükellef hakları icra kurulu kurulacak

– Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor

– Yüksek geliri daha adil şekilde vergilendireceğiz.

– Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız.

– Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz.

– Vergide reformu yeni vergi mimarisi, kayıtdışı ile mücadele ve mükellif hakları adı altında 3 başlıkta topladık.

– Yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak.

– Kayıtdışılıkla mücadele edeceğiz.

– Mükellef beyanının esas olduğu, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.

– Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak.

– Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anında tespit edeceğiz.

– Ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak.

– İhracata dayalı bir ekonomiyi tesis edeceğiz.

– İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza’nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

– İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.

– Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak.

– Kayıtlı istihdamı teşvik, kayıtdışılılıkla mücadele reform sürecine katkı sağlayacak.

– Bir diğer reform alanımız yargı alanı.

– Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır.

– Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır.

– Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır.

– Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor.

– Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

– Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından uygulanacak.

– Yerli-yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan işbirliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilecek.

– Kısa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatın artırılması için uygun strateji ile ilgili adımlar atılacak.

– Sanayide yerlileştirme programı mayıs’ta açıklanacak.

– Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek.

– Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını ağustos ayında açıklayacak.

– Sanayide yerlileşme programı mayıs ayında açıklanacak.

– Sanayi bakanlığımız bu program ile ARGE’den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin proje yürütülecek.

– Turizm master planı en geç eylül’de açıklanacak.

-TAKVİM

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?