Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? 2019 PYBS İOKBS sınav yerleri sorgulama sayfası (e Okul).

Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? 2019 PYBS İOKBS sınav yerleri sorgulama sayfası (e Okul).

Bursluluk sınavı giriş belgesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen PYBS adıyla bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için adaylar hazırlık içinde. Sınav takviminde yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgelerinin bugün yayınlanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından öğrencile ve velileri sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? 2019 PYBS İOKBS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar…

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı takvimde sınav giriş belgelerinin 17 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Öğrenciler ve velileri sınav giriş belgelerinin nereden alınacağını merak ediyor.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

SINAV NE ZAMAN?

Sınav,02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle10.00’damerkezîsistemleaynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav kitapçığında aşağıda bulunan dersler yer almaktadır:

5, 6 ve 7’nci Sınıf

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9, 10 ve 11’inci Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)

Soyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din ültürü ve Ahlak Bilgisi)

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılanöğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

* İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

-TAKVİM

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?